In perioada 19-20 februarie 2020 s-a desfășurat la Bologna, Italia, cea de-a doua întâlnire interregională în cadrul proiectului SinCE-AFC Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară, la care Agenția de Devoltare Regională Sud-Muntenia participă în calitate de partener. INCDCP ICECHIM Filiala Calarasi a participat la această întâlnire ca reprezentant al factorilor implicați în dezvoltarea economiei circulare în regiune, ICECHIM având numeroase proiecte ce au ca beneficiari IMM-uri, prin care sunt dezvoltate produse inovative cu valoare adăugată mare ce pot fi obținute prin valorificarea fluxurilor laterale din agro-industrii.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate bune practici din Regiunea Emilia-Romagna, precum și din celelalte regiuni implicate în proiect din 7 țări (Italia, Bulgaria, Grecia, Irlanda, Polonia, România și Ungaria), un accent deosebit fiind pus pe agricultura ecologică și pe valorificarea subproduselor și deșeurilor rezultate din agro-industrii.

De asemenea, au fost efectuate vizite în teren la Future Food Institute, AgrooFood BIC, Bio Distretto, COpAPS și Corte d’Aibo, în care s-au evidențiat preocupări și activități susținute pentru aplicarea principiilor de dezvoltare durabilă, asigurarea unor lanțuri scurte de aprovizionare în domeniul agro-alimentar și susținerea agriculturii ecologice/ biodinamice.

Mai multe detalii despre proiectul SinCE-AFC se gasesc la adresele:

https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/static/1235

https://www.interregeurope.eu/since-afc/