COMUNICAT DE PRESĂ - INCDCP-ICECHIM Filiala Călăraşi – 31.08.2018 

BIOREGIO la cel de-l patrulea  eveniment interregional în România

INCDCP-ICECHIM Filiala Călăraşi organizează în perioada 02-03 octombrie 2018 la Bucureşti al 4-lea eveniment interregional, cu participarea partenerilor şi factorilor implicaţi în proiectul BIOREGIO, continuînd astfel colaborarea pentru  îmbunătățirea politicilor regionale și a transferului tehnologic în domeniul valorificării deșeurilor organice și a produselor secundare (sub-produse) din agro-industrii prin bioeconomia circulară.

România participă în calitate de partener la proiectul BIOREGIO – ”Regional circular economy models and best available technologies for biological streams”, din Programul INTERREG EUROPE, în cadrul unui consorțiu (8 parteneri  din 6 regiuni europene - Finlanda, Franţa, Spania, Slovacia, Grecia şi România) condus de Universitatea de Științe Aplicate din Lahti, Finlanda. Proiectul se desfăşoară în perioada 2017-2021 şi are un buget de 1,5 mil. euro (85% finanţare FEDR).

Proiectul are ca scop îmbunătățirea politicilor regionale și a transferului tehnologic în ceea ce privește recuperarea fluxurilor organice în vederea valorificării superioare a acestora și utilizării mai eficiente a resurselor, în conformitate cu Planul de Acțiune al UE pentru Economia Circulară COM/2015/0614.

Detalii despre proiect se găsesc la adresa: http://www.interregeurope.eu/bioregio/.

Tematica dezbaterilor ce vor avea loc în cadrul conferinţei se referă la Principalele obstacole în dezvoltarea economiei circulare pentru fluxurile organice și posibile modalități de depășire a acestora.

Evenimentul se va desfăşura pe parcursul a două zile şi va include schimburi de experienţă, seminarii tematice, mese rotunde şi vizite în teren legate de bioeconomia circulară. Informaţiile sunt disponibile şi la adresa:

https://www.interregeurope.eu/bioregio/events/event/2021/bioregio-4th-interregional-event-in-romania/

În prima zi a întâlnirii, partenerii şi factorii implicaţi în proiectul BIOREGIO vor prezenta exemple de bună practică ientificate în cele 6 regiuni, vor avea loc dezbateri tematice şi va fi discutată în cadrul unei mese rotunde situaţia actuală a instrumentelor de politică în sprijinul bioeconomiei circulare.

Ziua a doua va cuprinde vizite în teren pentru a promova exemple de bună practică din Regiunea Sud Muntenia legate de valorificarea deşeurilor de origine vegetală, a nămolurilor de la staţiile de epurare ape şi a gunoiului de grajd. Participanţii la eveniment vor vizita staţiile de epurare ape uzate S.C. APA CANAL 2000 S.A. din Piteşti şi SEdC Mioveni, Centrul Pilot pentru compostarea nămolului provenit în urma procesului de epurare a apelor menajere de pe raza orașului Mioveni şi Platforma pentru managementul gunoiului de grajd de la Priboieni.

Evenimentul de la începutul lunii octombrie din România reprezintă o bună ocazie de a beneficia la maxim de prezenţa partenerilor străini din cadrul proiectului BIOREGIO pentru accelerarea procesului de trecere la  o utilizare mai extinsă şi mai durabilă a bio-deşeurilor în regiunea Sud-Muntenia şi în România.

 

Date de contact:

Mihaela Frîncu, Director INCDCP-ICECHIM Filiala Călăraşi,

 e-mail: icechim.calarasi@gmail.com

tel.: 0724.420.257