BIOREGIO în România

Cel de-al patrulea eveniment inter-regional din cadrul proiectului BIOREGIO a avut loc în România, în perioada 02-03 octombrie 2018  – organizator INCDCP-ICECHIM Filiala Călăraşi, cu participarea partenerilor din proiect și a reprezentanților factorilor interesaţi de domeniul bioeconomiei circulare.

Întâlnirea a reprezentat un bun prilej de a promova bunele practici din Regiunea Sud Muntenia privind valorificarea biodeşeurilor, dar şi din celelalte 5 regiuni europene partenere: Finlanda, Slovacia, Franţa, Spania şi Grecia.

În prima zi, evenimentul s-a desfăşurat la Hotel Capitol din Bucureşti şi a cuprins dezbateri privind Principalele obstacole în dezvoltarea economiei circulare pentru fluxurile organice și posibile modalități de depășire a acestora  

Au fost prezentate exemple de bune practici ale partenerilor de proiect, au avut loc discuţii tematice privind  tehnologiile de valorificare a bio-deşeurilor, fondurile necesare şi strategia în domeniul  bioeconomiei circulare, precum şi o masă rotundă referitoare la situaţia actuală a instrumentelor care susţin bioeconomia circulară în ţările participante la proiect https://bit.ly/2DR3stW

Ziua a doua a fost dedicată vizitelor în teren: https://bit.ly/2QuAzFu

 

·        Staţia de Epurare ape uzate S.C. APA CANAL 2000 S.A. din Piteşti care obţine energie electrică şi termică pentru uzul propriu din biogazul rezultat prin valorificarea nămolulului (sursă regenerabilă)

 ·        Centrul Pilot pentru compostarea nămolului provenit în urma procesului de epurare a apelor menajere de pe raza orașului Mioveni în amestec cu deșeuri verzi

      

 

 ·        Platforma de la Priboieni care valorifică gunoiul de grajd din gospodării transformându-l în compost pentru a fi utilizat ca îngrășământ.

 

 

Evenimentul BIOREGIO de la începutul lunii octombrie din România a reprezentat o bună ocazie de a beneficia la maxim de prezenţa partenerilor străini pentru accelerarea procesului de trecere la  o utilizare mai extinsă şi mai durabilă a bio-deşeurilor în regiunea Sud-Muntenia şi în România.

 

Mai multe informații despre proiect: Informații http://www.interregeurope.eu/bioregio/ şi #BIOREGIOproject .

 

Date de contact:

Mihaela Frîncu, Director INCDCP-ICECHIM Filiala Călăraşi,  

e-mail: icechim.calarasi@gmail.com; tel.: 0724.420.257e