În data de 29.03.2017 la sediul INCDCP ICECHIM din Splaiul Independenţei nr. 202, sector 6, Bucureşti, ora 10.30, va avea loc o întâlnire cu actori interesaţi în valorificarea produselor secundare (sub-produse) din agro-industrii prin bioeconomia circulară.

Evenimentul îşi propune să reunească reprezentanţi ai administraţiei publice, agenţi economici, operatori de servicii de utilităţi publice şi reciclatori cu scopul de a dezbate problemele legate de reutilizarea materiilor organice, reducerea deşeurilor alimentare şi valorificarea potenţialului de biomasă şi bioproduse.

Vor fi trecute în revistă principalele instrumente de finanţare existente la nivel naţional (POR, POC, POIM, PNDR) cu gradul de accesare şi se vor analiza principalele obstacole în calea realizării investiţiilor pentru o bioeconomie circulară (de ex. instalaţii de biogaz, platforme de compostare), precum şi eventualele posibilităţi de a îmbunătăţi aceste instrumente în viitor.

Evenimentul are loc în cadrul proiectului BIOREGIO care îşi propune să analizeze cele mai bune practici existente în acest domeniu şi să faciliteze schimbul de experienţă între factorii implicaţi din cele şase ţări participante (Finlanda, Spania, Slovacia, Grecia, România, Franţa).