A apărut primul buletin informativ al Proiectului BIOREGIO, în care se face o scurtă prezentare a obiectivelor și a activităților desfășurate în primul semestru.

Varianta în limba engleză poate fi accesată la următorul link: BIOREGIO Newsletter 1

Este inclusă, de asemenea o definiție a bunelor practici în domeniul bioeconomiei circulare pentru fluxuri organice, criteriile pentru stabilirea acestora incluzând:

- Promovarea economiei circulare
- Legătura cu materialele biologice, de ex. biomasa
- Promovează sustenabilitatea socială și a mediului, precum și creșterea economică
- Utilizează eficient resursele și sunt fezabile din punct de vedere economic
- Reduc la minim cantitatea de deșeuri în mod direct sau indirect, conform ierarhiei deșeurilor
- Încurajează închiderea lanțurilor valorice și pun acces pe cicluri de utilizare mai lungi / în cascadă
- De preferat includ acțiuni în parteneriat (discuții, cooperare, afaceri) între mai mulți factori interesați, cum ar fi cercetarea, administrația publică, întreprinderile private și consumatorii
- Pot fi transferate și ridicate la scară în diferite regiuni europene.

Pentru abonarea la Newsletter, vă rugăm să accesați urmatorul link