BIOECONOMIA CIRCULARĂ la început de drum în România

Cu prilejul Simpozionului Internațional „Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare durabilă-PRIOCHEM 2017”, care s-a desfășurat în perioada 25-27.11.2017, INCDCP – ICECHIM – Filiala Călărași a organizat în cadrul proiectului  BIOREGIO - Modele regionale de economie circulară și cele mai bune tehnologii disponibile pentru fluxuri organice - două manifestări științifice în domeniul bioeconomiei circulare:

1.    Workshop: ABORDĂRI INOVATIVE PENTRU CREȘTEREA SUSTENABILITĂȚII ȘI REZILIENȚEI BIOECONOMIEI ÎN ROMÂNIA, 25.10.2017

2.    Masa Rotundă: BIOREGIO-POLITICI și BUNE PRACTICI în BIOECONOMIA CIRCULARĂ, 27.10.2017

Evenimentele s-au desfășurat la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica București din Splaiul Independenței nr. 313.

Tematica manifestărilor științifice a captat atenția unui public larg, interesat să se familiarizeze cu domeniul BIOECONOMIEI, domeniu prioritar de specializare inteligentă identificat în Strategia Europeană pentru Bioeconomie, dar și în Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020.

Întâlnirile au reunit reprezentanți ai unităților de cercetare-dezvoltare, universități, autorități publice și reprezentanți ai mediului economic, specialiști interesați să colaboreze în domeniul bioeconomiei circulare care să orienteze România în direcția valorificării deșeurilor/ subproduselor ca resurse, pentru creșterea sustenabilității utilizării bioresurselor în România.

În cadrul evenimentelor a fost prezentat proiectul european BIOREGIO și s-au evidențiat rezultatele obținute în semestrul I, punându-se accent pe cele mai bune practici identificate în cadrul întâlnirii inter-regionale din Finlanda din luna aprilie 2017. De asemenea, auditoriul a fost informat privind situația instrumentelor de finanțare din România din domeniul bioeconomiei circulare.

La Masa Rotundă au fost exemplificate și bune practici în domeniu din țara noastră. Participarea firmei IRIDEX Group Plastic, cu prezentarea proiectului pilot de la Mioveni, primul Proiect Pilot destinat compostării namolurilor de epurare și a resturilor vegetale de la administrarea domeniului public prin tehnologia GORE Cover – o soluție inovatoare de compostare unică în țara noastră, a constituit punctul principal de interes al auditoriului. Atât ICECHIM, cât și firma IRIDEX, Asociatia ”Pentru o Apă Curată” și ”Asociația Română a Compostului” (inițiatoare ale proiectului pilot de la Mioveni) fac parte din cluster-ul ”Start Inovare”, asociație ce își propune promovarea dezvoltării cu tehnologii moderne prietenoase faţă de mediu.

Evenimentele au constituit un prilej de schimb de opinii, discuții interesante și utile în perspectiva stabilirii de noi colaborări in sprijinul stimulării dezvoltării bioeconomiei circulare.

Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm să accesați:

Site-ul oficial al proiectului: https://www.interregeurope.eu/bioregio/

http://icechim-calarasi.ro/index.php/proiecte/bioregio

Twitter, LinkedIn, Facebook – #BIOREGIOproject