A apărut al patrulea buletin informativ al Proiectului BIOREGIO, în care se face o scurtă prezentare a activităților desfășurate în semestrul al patrulea de implementare a proiectului (07/2018-12/2018): întâlniri regionale ale factorilor interesați, evenimente de diseminare, comunicare internă și externă, al 4-lea Eveniment Interregional din România, 9 exemple de bune practici înregistrate pe IE Policy Learning Platform și o scurtă descriere a politicilor privind bioeconomia circulară în Europa

Varianta în limba engleză a buletinului informativ poate fi accesată la următorul link:        https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/

BIOREGIO este un proiect de tip Interreg Europe la care participă 8 parteneri din 6 ţări europene (Finlanda, Spania, Grecia, Slovacia, Romănia şi Franţa) care își propune să stimuleze dezvoltarea bioeconomiei circulare prin schimbul de experiență privind cele mai bune tehnologii și modele de cooperare disponibile.

Mai multe informații despre proiectul BIOREGIO le găsiți accesând: https://www.interregeurope.eu/bioregio/ și abonându-vă la BIOREGIO Newsletter https://bit.ly/2PrVo3y 

 

Al patrulea eveniment interregional BIOREGIO

în Regiunea Sud Muntenia, ROMÂNIA

 

INCDCP-ICECHIM-Filiala Călărași  a organizat în România, în  perioada 2-3.10.2018 al 4-lea Eveniment Interregional din cadrul proiectului BIOREGIO, tematica propusă fiind: Principalele obstacole în dezvoltarea economiei circulare pentru fluxurile organice și posibile modalități de depășire a acestora.

Prima zi – în prima parte au fost făcute prezentări care au scos în evidență rolul UE în crearea de rețele și ecosisteme în domeniul bioeconomiei circulare, precum și cele mai bune practici în domeniu din regiunile europene partenere.

Au avut loc discuții tematice - schimb de idei privind tehnologii pentru valorificarea bio-deșeurilor, fondurile alocate și strategiile regionale/naționale în domeniul bioeconomiei circulare.

Un punct important din agenda evenimentului l-a reprezentat masa rotundă la care reprezentanţii fiecărei regiuni implicate în proiect au prezentat starea actuală a politicii în sprijinul bioeconomiei circulare din fiecare țară în parte și au discutat problemele specifice evidențiate în cadrul întâlnirilor regionale cu factorii interesați din domeniu.

Ziua a doua a fost dedicată vizitelor în teren. Partenerilor şi factorilor interesaţi li s-au prezentat obiective de interes pentru proiectul BIOREGIO din Regiunea Sud Muntenia:

  • Staţia de Epurare ape uzate S.C. APA CANAL 2000 S.A. din Piteşti care obţine energie electrică şi termică pentru uzul propriu din biogazul rezultat prin valorificarea nămolulului (sursă regenerabilă)

  • Centrul Pilot pentru compostarea nămolului provenit în urma procesului de epurare a apelor menajere de pe raza orașului Mioveni în amestec cu deșeuri verzi

  • Platforma de la Priboieni care valorifică gunoiul de grajd din gospodării transformându-l în compost pentru a fi utilizat ca îngrășământ.

 

Evenimentul BIOREGIO de la începutul lunii octombrie din România a reprezentat o bună ocazie de a beneficia la maxim de prezenţa partenerilor străini pentru accelerarea procesului de trecere la  o utilizare mai extinsă şi mai durabilă a bio-deşeurilor în regiunea Sud-Muntenia şi în România.  

Următorul eveniment interregional din cadrul proiectului BIOREGIO cu tema: Biocombustibili și inovații în agricultură se va desfășura în perioada 14-15 mai 2019 în Regiunea Nitra, Slovacia.