Tranziţia către economia circulară

la nivel naţional şi regional - schimbare sistemică

 Scurtă descriere a politicilor

Octombrie 2019

 Economia circulară susține dezvoltarea unei economii durabile prin utilizarea resurselor cu eficiență maximă și minimizarea generării deşeurilor. Succesul tranziţiei către o economie circulară trebuie să aibă un spriţin total din partea guvernelor (Loiseau şi colab. 2016; Geissdorfer şi colab. 2017). Prin urmare, sunt necesare eforturi la diferite niveluri pentru a ajunge la o abordare sistemică și holistică: la nivel local, regional și național (Geng şi colab. 2012; Su şi colab.. 2012; CE 2015; Ghisellini şi colab. 2016). Eforturile la nivel macro pentru susținerea acestei tranziții presupune modificări de politici la nivel național și regional.

Tabelul 1 prezintă situația actuală a politicii în domeniul economiei circulare din perspectiva strategiilor naționale și regionale prezentate de partenerii de proiect din Finlanda, Franța, Grecia, România, Slovacia și Spania. Importanța tranziției către economia circulară a fost recunoscută în majoritatea politicilor și strategiilor studiate, atât la nivel regional, cât și la nivel național. Mai multe strategii de economie circulară au fost deja finalizate, în timp ce altele sunt în proces de validare.

Tabelul nr. 1 Situația actuală a politicilor privind economia circulară (CE) la nivel național și regional (9/2019)

Includerea Economiei circulare în politicile naționale

Dezvoltarea politicilor legate de economia circulară depinde de situația specifică din fiecare țară parteneră și, în plus, variază la nivel național și regional (Figura 1). La nivel național, în toate țările, cu excepția Greciei, economia circulară este inclusă în politicile naționale. În Finlanda este în vigoare o foaie de parcurs către economia circulară încă din 2016 și a fost actualizată în 2019. În Slovacia, Programul de gestionare a deșeurilor include deja economia circulară. În Franța, Legea privind tranziția energetică pentru creșterea ecologică include economia circulară și în 2019 urmează să apară o lege specifică acestui domeniu. În Grecia și Spania se preconizează elaborarea unei strategii pentru o economie circulară în 2020. În România, primul proiect al unei strategii naționale în domeniu este prevăzut în 2019.

Figura 1. Stadiul politicilor de economie circulară la nivel național în țările partenere (9/2019).

Strategii specifice de economie circulară dezvoltate la nivel regional

La nivel regional, în toate regiunile partenere, cu excepția Macedoniei Centrale-Grecia, economia circulară este inclusă în documentele strategice specifice. În Finlanda, Regiunea Päijät-Häme, o strategie regională de economie circulară a fost deja definită într-o foaie de parcurs (roadmap) în 2017 și a fost actualizată în 2018. În Slovacia, strategia de economie circulară a fost recent inclusă în Planul de acțiune pentru Programul de dezvoltare economică și socială a Regiunii autoguvernamentale Nitra pentru perioada 2019-2021. În Franța-Pays de la Loire și Spania-Castilla-La Mancha, strategiile regionale se preconizează a fi validate în 2019 și 2020. De asemenea, în România, Regiunea Sud Muntenia, actualizarea strategiei regionale este în proces. Iar  în Grecia, planurile regionale vor urma orientările strategiei naționale care urmează să fie elaborată . În toate țările, continuă comunicarea activă între nivelul național și cel regional (grupuri de lucru, rețele de comunicare, etc.)

Schimbarea sistemică impune înțelegerea diverselor posibilități și dezvoltarea unei abordări cuprinzătoare a economiei circulare. Aceștia sunt factorii cheie în promovarea economiei circulare pentru ca aceasta să devenă parte integrantă a politicilor naționale și regionale. Experiența a arătat că atât acțiunile concrete, cât și sprijinul politic de la diferite niveluri sunt fundamentale în procesul de tranziție. Cooperarea trans-regională, schimbul de bune practici și parteneriatele de tip public-privat pot promova integrarea economiei circulare în politica statelor membre ale Uniunii Europene.

 

Acest studiu este un rezultat al proiectului Interreg Europe BIOREGIO aflat în  desfășurare, în care politicile privind economia circulară și bioeconomia circulară sunt stimulate prin transferul de bune practici. Pentru mai multe informații, vă rugăm sa accesați: www.interregeurope.eu/bioregio

Această sinteză de politică are la bază prezentarea sub formă de poster la evenimentul the European Days for Sustainable Circular Economy organizat la Helsinki, Finlanda, 30.9.-1.10.2019.

Varianta în original a Sintezei de politică este disponibilă pe site-ul proiectului BIOREGIO: https://www.interregeurope.eu/bioregio/library/#folder=1289

Această scurtă descriere de politici reflectă opiniile autorilor; autoritățile programului Interreg Europe nu sunt responsabile pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în acesta.

 Referințe

EC, 2015. Euroepean Commission, Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy, COM/2015/0614, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614

Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. & Hultink, E. J., 2017. The Circular Economy – A new sustainability paradigm?. Journal of Cleaner Production, 143, pp. 757-768.

Geng, Y., Fu, J., Sarkis, J., Xue, B., 2012. Towards a national circular economy indicator system in China: an evaluation and critical analysis. Journal of Cleaner Production 23, pp. 216-224. doi:10.1016/j.jclepro.2011.07.005.

Ghisellini, P., Cialani, C. & Ulgiati, S., 2016. A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production, 114, pp. 11-32. doi:10.1016/j.jclepro.2015.09.007.

Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, B., Pitkänen, K., Leskinen, P., Kuikman, P. & Thomsen, M., 2016. Green Economy and related concepts: An overview. Journal of Cleaner Production, 139, pp. 361-271. doi:10.1016/j.jclepro.2016.08.024.

Su, B., Heshmati, A., Geng, Y., 2013. A Review of the Circular Economy in China: Moving from Rhetoric to Implementation. Journal of Cleaner Production 42, pp. 215-227. doi: 10.1016/j.jclepro.2012.11.020.